Jännitysniska | Jännityspäänsärky | Niskan ja Kaularangan Liikkuvuus Lihasjäykkyydet ja Venytys

Jännitysniska

Jännitysniska – Tension Neck

Mikä on jännitysniska?

Jännitysniskalla tarkoitetaan niska- ja hartiaseudun jännitystilaa. Lihaksien jännitystä voi myös ilmetä takaraivossa ja pään alueella. Niska ja hartiaseudun vaivat ovat tyypillisiä toimistotyöntekijöille ja saattavat johtua huonosta työergonomiasta.

Jännitysniskan syyt:

Tyypillisin syy on näyttöpäätetyö, jossa niskan ja yläselän alueet oireilevat staattisen työasennon vuoksi. Staattinen työasento, joka ei pidä sisällään riittävää määrää taukoliikuntaa, saa aikaiseksi lihasten jännityksen ja kipuilun.

Näyttöpäätetyöskentelyn lisäksi ergonomiset tekijät, kuten näytön, pöydän ja käsitukien korkeus, voi vaikuttaa jännitysniskan syntyyn.

Välillä myös purentaan liittyvät ongelmat ovat jännitysniskan ensisijainen syy.

Miten jännitysniska oireilee?

Se oireilee jännityksenä ja kipuna niskan, hartioiden, pään ja lavan alueella. Lisäksi voi esiintyä jäykkyyttä ja heikkouden tunnetta lihaksissa.

Toisinaan esiintyy huimausta. Huimaus voi tuntua ”laivankansimaiselta” keinunnalta.

Niskaperäinen huimaus on helppo tutkia ja sen hoito on nopeaa ja yleensä huimaus poistuu muutaman hoitokerran jälkeen. Myös käsien puutumista voi esiintyä jännitysniskan yhteydessä.

Jännitysniskalle muita yleisiä oireita ovat päänsärky. 

Asiakas kuvailee niskakipua yleensä vastaanotolla näillä fraaseilla:

”Pantamainen niskakipu”

”Tuntuu, kuin olisi lippalakki päässä liian kireällä ja välillä liian löysällä”.

Miten Jännitysniskaa kannattaa hoitaa?

Säännöllinen ja monipuolinen liikunta vähentää niska- ja hartiaseudun kipuilua.

Tärkeää on myös osata tauottaa työtä, tämä korostuu etenkin näyttöpäätetyötä tekevillä henkilöillä. Fysioterapian avulla voidaan ohjata asiakasta työergonomiaan ja työn tauotukseen liittyvissä asioissa ja haasteissa.

Hieronnassa ja fysioterapiassa on alkuun suositeltavaa käydä vähintään 5-10 kertaa. Hoitokertojen määrään vaikuttavat lihaksien kireys ja asiakkaan kokonaistilanne. Toisinaan akuuttikivun hoitoon riittää vain muutama käynti, mutta pitkäaikaisemmalla hoitojaksolla saadaan parempia ja pidempiaikaisia hoitotuloksia.

Hierontaan tullessa käsitellään yleensä epäkkään (musculus trapezius) yläosaa, alaosaa ja keskiosaa, niskan lihaksistoa kauttaaltaan, lavan kohottajalihasta (musculus levator scapulae) ja selän ojentajalihakset (erector spinae). Tutkimusten avulla saadut löydökset ohjaavat hoitoa. Hoito voi koostua myös muiden lihasten hoidosta.

Fysioterapiakäynnillä:

 – Rentoutetaan lihaksia manuaaliterapian tekniikoilla esim. mobilisoimalla, manipuloimalla,  MET- tekniikoilla (muscle energy technique), traktiolla ja hieronnalla.

 – Annetaan asiakkaalle ryhti- ja ergonomiaohjausta, sekä erilaisia harjoitteita voimaharjotteluun.

Kuinka ehkäistä jännitysniskaa?

Mahdollisia provosoivia tekijöitä ovat poikkeavat työasennot, esimerkiksi maalareilla pitkään ylöspäin katsoen, niska taaksetaivutuksessa ja toimistotyöntekijöillä liian pitkään istuminen, sekä vähäinen liike ja staattinen työasento. Muita tekijöitä, jotka voivat altistaa jännitysniskalle ovat tupakointi ja ylipaino.

Hyvin harvoin niskakivun taustalla on mitään vakavaa syytä. Niskan kipuilua ja jäykkyyttä kannattaa kuitenkin tutkia ja hoitaa, mikäli oireet pitkittyvät.

Tästä pääset varaaman ajan!

Ota Rohkeasti Yhteyttä

Vastaamme sähköposteihin samana päivänä.