Fysioterapia Helsinki

Fysioterapia Helsinki

Fysioterapia – mitä se on?

Fysioterapiaa käytetään vamman, sairauden ja toimintarajoituksen kuntouttamiseen.

Fysioterapia on oleellinen osa terveydenhuoltoa, jonka tehtävänä on asiakkaan vaivojen tutkiminen ja hoito.

Maailman fysioterapiajärjestö (The World Confederation for Physical Therapy, WCPT) kuvailee fysioterapeutteja näin:

”Fysioterapeutit tarjoavat palveluita, jotka kehittävät, ylläpitävät ja palauttavat ihmisten liikunta- ja toimintakyvyn maksimaaliseksi”.

Fysioterapeutti onkin usealle ihmiselle tärkeä ammattilainen, joka voi auttaa ihmistä elämän eri vaiheissa, kun ihmisen toimintakyky ja liikkuminen ovat heikentyneet tai ovat vaarassa heikentyä ikääntymisen, vamman, sairauden, kehon toimintahäiriön, ympäristötekijöiden tai usean muun syyn vuoksi.

Toimintakyky on sanana laaja ja kontekstisidonnainen.  Toimintakyvyn parantaminen voi tarkoittaa sitä, että asiakas pystyy nousemaan portaat päivittäin, mikä taas mahdollistaa kotona asumisen. Toiselle asiakkaalle toimintakyvyn parantuminen voi tarkoittaa kivuttomuutta arjen toimissa ja harrastuksissa. Fysioterapeutti haastattelee ja tutkii asiakasta, tämän avulla fysioterapeutti suunnittelee asiakkaalle kuntoutusohjelman, jolla haluttuihin tavoitteisiin päästään.

Fysioterapia on tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuvaa toimintaa.

Mitä fysioterapiassa tehdään?

Fysioterapeutit tutkivat ja hoitavat hyvin monenlaisia vaivoja, kuten:

Nivelten toimintahäiriöitä, hermokipuja, instabiliteettiä, liikehallinnan ongelmia, kuormitukseen liittyviä rasitusvammoja, lihaskireyksiä ja niihin liittyviä kiputiloja, sekä monia muita ongelmia.

Jokaisella fysioterapiakäynnillä tehdään laaja kartoitus ja tutkiminen, sekä kysely oireista. Laaja kartoitus pitää sisällään ongelma-alueen tutkimista. Esimerkiksi, jos asiakkaalla on kipua niskassa, tutkitaan asiakkaalta yläraajojen lihasvoimat, ihon sensoriikka (ihotunto) ja refleksit. Tehdään hermojuurta ahtauttavia testejä, joilla poissuljetaan hermokivun mahdollisuus kivun taustalta. Ennen niskan tarkempaa tutkimista, asiakkaalle tehdään turvatestit niskan alueelle, jotta hoito voidaan toteuttaa turvallisesti.

Asiakkaalle suunnitellaan yksilöity hoito-ohjelma, joka pitää sisällään terapeuttista harjoittelua.

Käytän työssäni paljon manuaalista terapiaa, kuten pehmytkudoskäsittelyä, hierontaa, nivelten mobilisointia, trigger-painantaa ja MET-tekniikoita (Muscle Energy Technique eli lihasenergiatekniikka). Ohjaan myös harjoitteita asiakkaille. Erityisesti jänneperäisissä kiputiloissa nykytiedon mukaan suositellaan terapeuttista harjoittelua ja asteittaista kuormituksen lisäystä.

Fysioterapeutti parantaa liikkuvuutta ja liikettä!

Fysioterapia voi auttaa ehkäisemään useita elintapasairauksia (mm. tyypin 2 diabetes ja korkea verenpaine).  Fysioterapialla voidaan ehkäistä osteoporoosin syntyä ja lieventää stressiä. Kaatumisen riskiä iäkkäillä voidaan ennaltaehkäistä myös fysioterapian avulla. 50 – ikävuoden jälkeen lihasmassan määrä kehossa vähenee prosentin vuosivauhtia, jos ihminen ei tee lihasvoimia lisääviä harjoitteita säännöllisesti.

Lue lisää Ylen artikkelista: Lehdestä löytynyt tutkimus muutti 91-vuotiaan Elsa Pekkasen elämän — ennen ”mummo ei päässyt tuolilta ylös”, nyt hän käy päivittäin metsälenkillä

Fysioterapialla voidaan ehkäistä tarpeettomia leikkauksia ja lääkkeiden käyttöä. Leikkaus ja määrätyt lääkkeet voivat toisinaan olla perusteltuja ja paras ratkaisu. On hyvä kuitenkin pitää mielessä, että tutkimusten mukaan fysioterapia voi olla jopa yhtä tehokasta kuin leikkaus useaan vaivaan tai vammaan. Esimerkiksi alaselkäkipu, polven nivelkuluma ja selän rappeumamuutokset ovat usein hoidettavissa konservatiivisin hoitokeinoin eli tällöin leikkausta ei tarvita ja fysioterapialla on suuri merkitys asiakkaan kuntoutuksessa.

Fysioterapia on alana erittäin laaja ja fysioterapeutti voi erikoistua esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapiaan, neurologiseen kuntoutukseen, geriatriseen kuntoutukseen, hengityselinfysioterapiaan ja niin edelleen.

Voit lukea meidän erikoisosaamisestamme täältä.

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttinen harjoittelu suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Harjoittelussa käytetään kehon omaa painoa, lisäpainoja ja/tai kuminauhoja. Terapeuttinen harjoittelu on turvallista ja tehokasta. Kivun taustalta löytyy useita tekijöitä, jotka ylläpitävät kipua. Uskomukset kivusta, pelkokäyttäytyminen, psyykkinen stressi, erilaiset keskushermostoon vaikuttavat aineet, uni, mieliala ja vähäinen liikunta voivat vaikuttaa kivun lisääntymiseen tai jatkumiseen. Listassa ei ole mainittu kaikkia kipuun vaikuttavia tekijöitä. Lihasheikkouksilla ja staattisilla työasennoilla voi olla vaikutusta kivun ja jäykkyyden jatkumiseen.

Kipu

Kipu on siis ilmiönä laaja. Niska-ja hartiaseudun kivut ja jäykkyydet ovat hyvin tyypillisiä ja harvoin taustalta löytyy mitään vakavaa tekijää. Nykyään myös tiedetään, että magneettikuvista löytyneet muutokset eivät aina korreloi kivun kanssa. Melkein joka toiselta yli 40-vuotiaalta löytyy magneettikuvissa välilevyn pullistumia, mutta suurimmalla osalla ei kuitenkaan ole löydökseen liittyvää kipua (osalla pullistumat ovat kuitenkin kivun taustalla!). Fysioterapiassa tutkimisen ja testauksien avulla pyritään selvittämään mikä/mitkä tekijät kipua aiheuttavat.

Toimistotyöntekijöiden niska-ja hartiaseudun ongelmat

Toimistotyöntekijöillä, niskan alue voi kuormittua pitkään kestäneen staattisen asennon takia. Ihmisen pää painaa arviolta 5kg, ja kun pää on eteenpäin työntyneessä asennossa, kuorman määrä vastaa jo 15kg määrää. Pään eteenpäin työntynyt asento aiheuttaa myös toisinaan sen, että kaulan alueen lihakset ovat yliaktiivisia ja jännittyneet. Fysioterapiassa pyritäänkin usein siihen, että löydetään sekä hoidetaan vaiva, joka aiheuttaa oireita. Eli hoidetaan syy, eikä vain oireita. Toimistotyöntekijät hyötyvät yleensä ergonomian ohella säännöllisestä lihasvoimaharjoittelusta. Lihasvoimaharjoitteet niskan ja selän alueelle kannattaa käydä fysioterapeutin kanssa läpi, jotta asiakas tietää, minkä lihaksien lihasvoimaa on syytä parantaa.

Monet toimistotyöntekijät ovat onnistuneet pääsemään niska- ja hartiaseutuvaivoista eroon fysioterapialla.

Minulla on tapana antaa 2-3 hyvää harjoitusta, joita tekemällä kivut yleensä helpottavat. Liikkeet valitaan asiakkaan lähtötason mukaan, ja ne on helppo tehdä kotona/työpaikalla tai kuntosalilla. Annan lisää haastavampia harjoituksia terapian edetessä. Tarkoituksena ei ole tehdä kuminauhajumppaa koko elämän ajan! Kuminauhoilla treenataan yleensä ensimmäinen viikko, jonka jälkeen kuormitusta nostetaan.

Ota yhteyttä

Kysy lisää fysioterapiasta Helsingin alueella ja palveluista.

Ota Rohkeasti Yhteyttä

Vastaamme sähköposteihin samana päivänä.